Zondag 4 maart bijeenkomst 11.30 HvI!

De pastorie is sinds 1 maart leeg, want Anneke en Wim zijn naar Leerdam verhuisd. De komende twee maanden zal Anneke haar werk voor onze Arkelse gemeente voortzetten vanuit hun nieuwe huis. Dat betekent o.a. dat een al lang geleden besluit: verkoop van de pastorie, nu in werking zal worden gezet. Het College van Kerkrentmeesters zal daar vandaag ook een toelichting op geven. Ook willen we vast even terugblikken op het koffiedrinken in het Huis voor Iedereen na de dienst. De proef van drie maanden is nog niet voorbij, maar er zullen genoeg eerste en tweede indrukken zijn.

Ook wil de kerkenraad vandaag graag schetsen, hoe de eerste periode na  het vertrek van Anneke ingevuld zal worden. Duidelijk is, dat nog niet alles duidelijk is. Maar in het kader van ‘omzien naar elkaar’ en ‘zorgvuldigheid in het proces’ past, dat we elkaar de tijd gunnen een en ander goed te doen. Geen overhaaste stappen dus! We zien u graag zondag om 11.30 uur in het Huis voor Iedereen.