Zondag 24 juli slotdienst Rehoboth. Geen dienst in Koepelkerk!

Rehoboth Arkel sluit haar kerkdeuren

Slotdienst op zondag 24 juli

Na 88 jaar sluit de Protestante Gemeente Arkel de deuren van haar kerkgebouw aan de Folkertsstraat. De reguliere, wekelijkse, diensten waren al een aantal jaren gestopt. Nu het karakteristieke kerkje verkocht is, valt het doek op 24 juli. Op deze zondag wordt een laatste dienst gehouden.Rehoboth 3a

De kerk is in 1928 gebouwd in opdracht van de Gereformeerde Kerk van Gorinchem. Tijdens het Samen op Weg proces met de Hervormde Kerk van Arkel behield het gebouw haar functie en werden de avonddiensten in Arkel in deze kerk gehouden. Toen de avonddiensten een aantal jaren geleden afgeschaft werden, werd het vooral een ontmoetingsplaats in de kern van Arkel voor haar kerkleden.

Omdat de Gemeente gekozen heeft voor een nieuwe multifunctionele ruimte bij de Koepelkerk aan de Onderweg, werd besloten Gebouw Rehoboth te verkopen. Het kerkgebouw heeft de status van  ‘beschermd dorpsgezicht’. Er zal aan de buitenkant daarom niet veel veranderen.

Gemeenteleden, dorpsbewoners en belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de slotdienst op 24 juli in Gebouw Rehoboth. De dienst begint om 10.00 uur en de eigen predikant ds. Anneke Lodewijk gaat voor terwijl John Schultink voor de laatste keer het orgel bespeelt. De reguliere kerkdienst in de Koepelkerk komt op deze ochtend te vervallen.