Verdieping en ontmoeting 2023-2024

Jaarlijks organiseren leden van de Protestantse Gemeente te Arkel diverse activiteiten voor iedereen die geïnteresseerd is, dus zowel voor mensen binnen als buiten onze kerkelijke en burgerlijke gemeente. Deze activiteiten worden gebundeld in het boekje ‘Verdieping en Ontmoeting’. Het doel van de activiteiten is om ons te verdiepen in levensbeschouwelijke thema’s, maar zeker ook om elkaar te ontmoeten. Ontmoeten zorgt voor verbondenheid en begrip met en voor elkaar.

In de maand juli worden de teksten weer gebundeld. Als u een activiteit wilt aanbieden en u bent nog niet benaderd om uw tekst aan te leveren, neem dan contact op met Mirte Hartman(mirtehartman@hotmail.com) of Lianne Sterk (lianne.sterk@gmail.com) , zij kijken of uw activiteit opgenomen kan worden.

Mirte Hartman en Lianne Sterk