Update Huis voor Iedereen

Waar we vorige keer berichtten dat de contouren van het nieuwe Huis voor Iedereen zichtbaar werden, kunnen we nu melden dat de oplevering van de ruwbouw door de aannemer succesvol is afgerond. Inmiddels wordt er hard gewerkt om ook het interieur binnen de geplande tijd klaar te krijgen.

Allereerst past een woord van dank aan alle donateurs, sponsors en fondsen. Met elkaar hebben zij het mogelijk gemaakt dat we direct na de oplevering van fase 1 konden aansluiten met de afbouw.  Velen hebben zich financieel betrokken getoond en daar zijn we heel blij mee. We hopen dat het  – met alle activiteiten die we er kunnen houden – de deuren verder openzet naar de gemeente Arkel. Natuurlijk is de Koepelkerk de basis voor onze kerkelijke gemeente. Maar dit nieuwe Huis voor Iedereen maakt zoveel meer mogelijk.

De werkgroep HvI, bestaande uit Mirte Hartman, Peter Zijderveld, Arno van Vugt, Peter Selhorst, Herman Meinhardt en Noël Houweling, is heel waardevol geweest in dit bouwproces. Het ontwerp en de voorbereiding heeft veel tijd gekost. Daarnaast is de bijna dagelijkse begeleiding van de bouw onmisbaar gebleken. De goede coördinatie zorgde er voor dat het werk mooi op elkaar aansloot. In de afbouwfase zijn we ook blij met zoveel vrijwilligers. Zij dragen er aan bij dat we, door veel zelf te doen, het financiële plaatje sluitend kunnen houden.

Update van de ontvangen/toegezegde bedragen:   begroot                     gerealiseerd
giften en donaties                                                  € 20.000                      €    21.000
fondswerving                                                         € 35.000                      €    32.000
sponsoring                                                             € 15.000                      €    15.540
obligatielening                                                        € 10.000                      €    10.000

Het lijkt erop dat we het begrote bedrag gaan halen. Op dit moment is nog niet bekend of alle geplande zelfwerkzaamheid gerealiseerd gaat worden. Ook zal er misschien aanvullend nog wat extra inventaris aangeschaft moeten worden. Daarom houden we ons aanbevolen voor uw giften als u daar nog geen gelegenheid voor hebt gehad (IBAN NL65RABO322261112 t.n.v. CvK Prot. Gem. Arkel).

Als alles volgens plan verloopt zal de officiële opening van het Huis voor Iedereen plaatsvinden op vrijdagmiddag 17 november. Aansluitend zal de jaarlijkse talentenveiling plaatsvinden. Uiteraard voorzien van een hapje en een drankje voor gemeenteleden, genodigden en andere belangstellenden. Elders in dit blad vindt u een programmaoverzichtje.

Graag tot ziens op 17 november!

Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters

Met dank aan:
FOWW –Rivierenlandfonds – Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden – RDO Balije van Utrecht – SIOC Maatschappij van welstand – Hartman Ontwerp – Arkel Wonen – H & H Schilders – Viveen Elektro – Van Wiggen Bouw – Gemeente Giessenlanden – De Linge Ingenieursbureau – Superkeukens Arkel – Foreco -Taxi Haars