Update huis van iedereen

Nadat we het oude Huis van Iedereen hadden gesloopt, kwam er meer ruimte voor een betere plaatsbepaling voor het nieuwe Huis van Iedereen. Door de gemeente Giessenlanden is toen rigoureus alle groen verplaatst of verwijderd, waardoor er een tamelijk kaal stuk grond te zien werd.

Tegelijk met onze bouwplannen is de gemeente Giessenlanden bezig met het bekijken van alle begraafplaatsen in de gemeente, dus ook die van Arkel. In diverse gesprekken met ambtenaren van de gemeente zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat het nieuwe Huis van Iedereen het beste gebouwd kan worden direct naast de begraafplaats, waarbij de ingang van het Huis uitkomt op het brede pad dat vanaf de ingang aan de zijde van de Onderweg parallel aan de parkeerplaats loopt. Ten opzichte van de plaats van het oude Huis van Iedereen schuift het nieuwe pand dus op richting begraafplaats en Koepelkerk.

We hopen dat de bouw snel kan gaan beginnen, een en ander uiteraard in overleg met alle betrokkenen. Als er gebouwd gaat worden gaat het College van kerkrentmeesters een informatiemoment organiseren voor alle belangstellenden.

Herman Meinhardt