Twee nieuwe leden in College van Kerkrentmeesters

Tijdens de dienst op Paasmorgen zijn Ilona Kamsteeg en Kees Francke voorgesteld aan de gemeente als nieuwe leden van College van Kerkrentmeesters. Ilona zal de taak van Penningmeester op zich nemen, terwijl Kees zich bezig gaat houden met de ledenadministratie en de financiële acties, zoals de voorbereiding van de actie Kerkbalans, de paasactie etc.Beiden hebben er veel zin in om hun taak snel op te pakken. Binnen het CvK zullen ze binnenkort benoemd worden, en daarna kunnen ze daadwerkelijk aan de slag.  Met de komst van Kees Francke en Ilona Kamsteeg is het CvK weer op haar minimale sterkte terug. Nog een paar helpende handen binnen dit college zijn nog steeds hard nodig en van harte welkom! We zijn als kerk blij dat deze twee gemeenteleden hun verantwoordelijkheid willen nemen in onze kerk en wensen ze heel veel zegen, en zeker ook plezier, toe bij hun werkzaamheden. Wilt u zich ook inzetten binnen onze gemeente? Neem gerust contact op met één van de kerkenraad leden!