Taizéviering 26 januari in de Koepelkerk

Op 26 januari wordt in de Koepelkerk een Taizéviering gehouden.

In deze viering nemen zingen en stilte een belangrijke plaats in. Liederen van de oecumenische gemeenschap van Taizé staan centraal. Eenvoudige liederen die hun kracht ontlenen aan de herhaling. Er worden verder een aantal teksten uit de Bijbel gelezen en er wordt met elkaar gebeden. Dit allemaal in de traditie van Taizé, en verzorgd door eigen gemeenteleden.

Aan deze dienst werkt ook de Cantorij mee. 

De oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé is al een halve eeuw bekend als belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en ook volwassenen uit heel Europa. 

Iedereen is van harte welkom in deze laagdrempelige dienst in de Koepelkerk die begint om 10.00 uur.