Taizé viering komende zondag 10.00 uur

Op zondag 21 januai om 10.00 is er in de Koepelkerk in Arkel een Taizé-viering.
De liederen die in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in de gebedsdiensten worden gezongen zijn karakteristiek en worden afgewisseld met schriftlezingen, gebeden, stiltes … Er is dus ruimte voor bezinning en rust. De liederen zijn eenvoudig en gemakkelijk mee te zingen. Als je de liederen keer op keer herhaalt – wat ook de bedoeling is – gaan de woorden als een gebed in jezelf klinken. De cantorij van de Koepelkerk werkt aan deze viering mee, maar uiteraard mag een ieder alle liederen meezingen.

Warm aanbevolen…u bent van harte welkom!