Schoonmaak Koepelkerk

Om wekelijks gebruik te kunnen maken van de Koepelkerk moet er uiteraard met regelmaat schoongemaakt worden. Het gaat dan om regulier schoonmaakwerk, zoals stofzuigen, banken nakijken/afstoffen, sanitair nalopen en dergelijke. Uitgangspunt is dat het moment in de week waarop dit gebeurt in principe niet uitmaakt (als de kerk uiteraard niet bezet is) en het, uitgaande van twee personen wat gebruikelijk is, ruim een uur werk is. Vanaf heden zijn er nog drie teams over, maar bij twee teams is er meestal ook maar 1 persoon die het rondje doet.

Concreet dus twee urgente vragen:
– er moet zo spoedig mogelijk een team bijkomen, zodat het ritme eens per vier weken kan blijven.
– het zou fijn zijn als er mensen zijn die iemand anders willen helpen.

Omdat we toch allemaal graag gebruik maken van een schoon gebouw nemen we aan dat u deze oproep ter harte wilt nemen en contact opneemt met ondergetekende.

Ook ideeën en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Noël Houweling, 0183-664313
n.houweling@haarsgroep.nl