Rommelmarkt in Arkel | zaterdag 18 april 2015

De komende rommelmarkt nadert nu snel en wordt gehouden op zaterdag 18 april 2015. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang om er weer een geslaagde en gezellige dag van te maken.

Evenals voorgaande jaren zullen overcomplete spullen weer bij u thuis worden opgehaald. De data die hiervoor zijn vastgesteld, zijn dinsdag 7 april en woensdag 8 april. Er volgt natuurlijk nadere informatie over de definitieve ophaaldatum van uw straat.

Om onze jaarlijkse rommelmarkt tot een groot succes te maken, hebben wij uw goederen hard nodig. Dus verzamel alles wat u zelf niet meer nodig heeft en stel deze ter beschikking aan de rommelmarkt want de kans is groot dat uw spullen goed terecht komen bij een nieuwe eigenaar.

Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer veel vrijwilligers nodig om de rommelmarkt te kunnen organiseren. Geef u dus NU op, want uw hulp is hard nodig en voor ons van grote waarde. Opgeven kan bij: Ria Verhaar, tel. 0183-561875 of Peter Selhorst, tel. 0183-562080. Of per e-mail: arkelrommelmarkt@gmail.com