PROJECT DIACONIE

1 februari loopt ons Project “Jeugddorp de Glind”af. Een project waarvoor de diaconie een jaar lang actie heeft gevoerd om geld in te zamelen, en waarvoor collectes gehouden zijn. Over het eindresultaat zijn we tevreden. Het bedrag maken we eerdaags aan U bekend. We gaan nu denken aan een nieuw project voor het komende jaar, dit keer in het buitenland. Heeft U suggesties, laat het ons weten en spreek gerust èèn van onze diakenen aan. Uw suggestie kunt u sturen naar info@koepelkerkarkel.nl o.v.v. project diaconie.