Project 2016, stichting Exodus

Op zondag 26 februari hebben we een cheque van maar liefst €2.250,- overhandigd aan mevrouw Roos Wisse van de Stichting Exodus. Het is de opbrengst van een jaar Avondmaalscollectes,sparen met spaardoosjes, wat nog in de kas zat van de opgeheven
Zanggroep, de Adventsmarkt, het Seniorenkerstfeest, diverse giften en ‘last but not least’ het werk van de Handwerkclub.

Iedereen hartelijk dank voor de bijdragen aan dit mooie project!

De diaconie