Over de Paascyclus

Van 6 tot en met 9 april is de Paascyclus: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht en Paasochtend. Zeker de eerste diensten vormen vanouds een geheel. Eigenlijk is het één lange viering. Na een gezamenlijke broodmaaltijd vieren we op Witte Donderdag de maaltijd met elkaar. Een dag later vervolgen we de lezingen, en staan we naar aanleiding van Jezus’ verhaal stil bij lijden, verdriet, los moeten laten. De cantorij verleent medewerking aan deze dienst, net als in de Paasnacht. Tijdens de Paasnachtdienst verwelkomen we het licht, in een liturgische viering. Paasochtend is tenslotte een gezinsdienst. Met elkaar, jong en oud, vieren we op feestelijke wijze dat er altijd weer toekomst is, nieuwe leven, hoop.
Voor alle diensten geldt: hartelijk welkom!