Oudjaarsavonddienst Koepelkerk 31 december

Deze dienst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Koepelkerk in Arkel.
Ds. Z. Albada gaat voor in deze dienst. U bent hierbij van harte uitgenodigd!