Open Deurdienst, zondag 26 oktober!

Zondag [26 oktober] vieren we een Open Deurdienst. De groep ‘Natanja’, (waar een van onze gemeenteleden deel van uitmaakt) zal medewerking verlenen aan deze dienst. Natanja is een Nederlandstalige band. Natanja speelt popmuziek met teksten over mens, kerk, geloof en maatschappij. De liedjes en de muziek schrijven de leden meestal zelf. In de Open Deur Dienst zullen we stil staan bij het thema ‘Hoop’. We gaan lezen uit gedeelten van Genesis 15 en Hebreeën 6, en ieder wordt uitgenodigd iets van zijn of haar hoop te verwoorden op de ‘sterren’. De liederen en teksten van deze dienst worden door een beamer op de muur boven de kansel geprojecteerd. Ook voor de kinderen van de kindernevendienst wordt zondag het verhaal uit Genesis 15 verteld, voordat de kinderen naar het Huis van Iedereen gaan. Wees welkom, we zien u graag zondag!

De dienst begint om 10.00 uur in de Koepelkerk, voorganger is Ds. Anneke Lodewijk.

 tegelgenerator.php_.png