Opbrengst verloting 2020: €2900,-!

Na de trekking van de verloting op 26 september kon de rekening over het jaar 2020 opgemaakt
worden door de Rommelmarktcommissie . Ondanks het feit dat er geen rommelmarkt georganiseerd kon worden door de coronamaatregelen, sluit de commissie het jaar af met een mooi positief saldo!

De opbrengsten dit jaar kwamen bijna geheel door de verkoop van loten. Dankzij de inzet van heel veel lotenverkopers en een gulle sponsor, kan een bedrag van € 2.900,– overgemaakt worden naar de Koepelkerk.

De Rommelmarkt commissie dankt alle lotenverkopers voor hun inzet in de afgelopen periode.
De volledige uitslag van de verloting is nog te zien op de site van de Koepelkerk
(www.koepelkerkarkel.nl, onder het kopje ‘Actueel’ en daarna ‘Nieuws’) en bij Jolanda’s Knutsel- en Handwerkhoek aan het Raadhuisplein. Alle winnaars hebben ook persoonlijk bericht gehad.

Namens de Rommelmarkt commissie (SRA),
Luuk van Sluis