Oogstdienst

Afgelopen zondag 7 november werd de Oogstdienst gevierd in de Koepelkerk. Dit is een eeuwenoud gebruik in kerken wereldwijd. Het is een moment om te delen en te bemoedigen. Wij danken God dan voor de geschonken oogst. Vandaag de dag zijn wij ver verwijderd van zaaien, verzorgen, wachten en oogsten. In onze maatschappij beginnen we ons zorgen te maken of we de boodschappen in de supermarkt wel kunnen betalen en of onze dierbaren het wel gaan redden. Maar God leert ons op Hem te vertrouwen en niet op te geven. Daarom hebben de kerkgangers dit gebaar van bemoediging uitgedeeld. Om u te laten weten dat niet alleen wij aan u denken, maar dat wij geloven dat ook God naar ons mensen omkijkt.

We werden getipt om eens bij Bakkerij Margriet op het Wiardi Beckmanplein in Gorinchem te gaan kijken. Daar worden brievenbustaarten gemaakt (zie www.brievenbustaart.nl). We hebben hen om hulp gevraagd wat resulteerde in leuke korting. Hierdoor was het mogelijk om dit jaar aan een grote groep ouderen en zieken een amandelcake uit te delen.