Oogstdienst – inzameling fruit

Zondag 6 november is het weer Oogstdienst. Een dienst waarin we stilstaan bij alle zegeningen die we het afgelopen jaar mochten ontvangen. We brengen dat tot uiting door aan de ouderen in Arkel een fruitbakje te brengen. Maar de bakjes moeten gevuld worden. Op vrijdagavond 4 november nodigen we u uit om fruit (vers of in blik)  te komen brengen. Dat kan van 18.30 tot 19.30 bij Jolanda’s Knutsel- fruitmand-oogstdiensten Handwerkhoek. U weet wel, het oude postkantoor op de hoek van de Harpstraat en de Dreeslaan. Bent u niet in staat om te komen, dan is een financiële bijdrage ook welkom. Ons bankrekeningnummer is NL45 RABO 0397 2181 25. Wilt u er bij vermelden dat het voor de oogstdienst is.

De Diaconie.