Nieuwe V&T 2014/2015 is uit!

2014-09-02 11.26.26Eén dezer dagen valt KoepelNieuws weer door de brievenbus in Arkel met een extra bijlage! Het nieuwe programma van Vorming & Toerusting 2014/2015. Met 18 activiteiten waaraan u kunt deelnemen! Aangeboden door de Protestantse Gemeente Arkel (in samenwerking met de V&T commissies van Kedichem en Gorinchem). Wilt u een digitale versie van Vorming & Toerusting 2014/2015? Stuur dan een e-mail naar vormingentoerusting@koepelkerkarkel.nl onder vermelding van “V&T digitaal”.