Na de gemeenteavond. Help meedenken!

Op 3 november jl. was er een inspirerende gemeenteavond. Er werd overlegd, er werden suggesties gedaan voor bijzondere diensten. De Kerkenraad beraadt zich over de vraag: hoe nu verder! Eén ding is daarbij nu al duidelijk: niet zonder u/jullie!

Dan denken we aan de voorbereiding, organisatie en uitvoering van bijzondere diensten. U zult hier nog meer over horen, maar voor één aspect vragen we nu alvast uw aandacht en medewerking: suggesties voor Bijbelverhalen / thema’s! Te denken valt aan een Bijbelgedeelte, aan een thema waarbij je de Bijbel als het ware horizontaal doorleest, aan een actueel thema gelinkt aan de Bijbel. Een paar voorbeelden: een paar diensten over de Davidverhalen. Over ‘dieren’ in de Bijbel, of over ‘de nacht’. Of over ‘Bijbel en kunst’ of Bijbel en ‘voltooid leven’. Maar er is veel en veel meer te bedenken! Suggesties, graag met uw naam, inleveren in de doos die in de kerk staat, of online via info@koepelkerk.nl.