Let op! Drie belangrijke data voor in uw agenda

Volgende week zondag 2 september zal, aansluitend aan de ochtenddienst, om 11.30 uur een vergadering van de gemeente worden gehouden. Het onderwerp: het advies van de Werkgroep Toekomst PKN Arkel. Ik denk, dat het voor de gemeente een belangrijk onderwerp is, dus ik zie u graag op 2 september in het Huis voor Iedereen. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 13.00 uur.

Op de zondag erna, 9 september, is er de tentdienst in het kader van Arkel 1035. Deze begint om 10.30 uur.Voorganger die ochtend is René van der Rijst en er wordt medewerking verleend door leden van KNA.

En op 16 september is er de startdienst voor het komend seizoen. Dit seizoen zullen we met elkaar moeten laten slagen. We hopen op een dienst vol inspiratie. Het seizoensprogramma ligt klaar in de kerk en in het Huis voor Iedereen.

Herman Meinhardt