Kerstnachtdienst én kinderkerstfeest Koepelkerk

Op kerstavond is er weer de traditionele kerstnachtdienst in de
sfeervolle Koepelkerk in Arkel. Op kerstmorgen is er een bijzonder
kinderkerstfeest met het kerstverhaal verteld door de voorganger.

De kerstnachtdienst begint om 21.00 uur, maar er is al vroeger te genieten van
prachtige Christmas Carols vóór de dienst. Deze Christmas Carols die worden
gezongen door de eigen Cantorij, langs het met lantaarns versierde kerkpad.
Daardoor kunnen de kerkgangers al van verre de bekende klanken van kerst
horen. In de dienst worden in samenzang veel traditionele, maar ook enkele
nieuwe kersliederen gezongen. Het thema van de kerstnachtdienst is ‘Licht – ’t
ligt aan jou’ waarbij gastvoorganger Ds. Ries van der Zouwen uit Sleeuwijk ons
meeneemt van het donker naar het licht. Met lichtverhalen, lichtliederen,
lichtbeelden en een ‘lichte’ preek. De kerk is open vanaf 20.30 uur en iedereen is
welkom.

De volgende morgen, Eerste Kerstdag, is er in de sfeervolle Koepelkerk een
kinderdienst waarin Ds. Henk Fonteijn uit Culemborg, het prachtige kerstverhaal
vertelt. Harmonieorkest K.N.A. uit Arkel zorgt voor de begeleiding van de
bekende kerstliederen. Arkel viert dit jaar het kerstfeest op Eerste Kerstdag
nadrukkelijk sámen met de kinderen. Maar ook volwassenen zijn natuurlijk van
harte welkom.
Daarvoor heeft de Koepelkerk in Arkel de kinderen van basisschool “De
Lingewaard” uitgenodigd om er samen met de kinderen van de Koepelkerk zelf,
een onvergetelijke dienst van te maken. “We willen de sfeer van thuis graag
doortrekken naar de kerkdienst” zegt Herman Meinhardt, voorzitter van de
kerkenraad. “In een ongedwongen sfeer met behalve het kerstverhaal ook een
mooi verhaal dat door de leiding van de kindernevendienst verteld wordt”. Écht
de moeite waard voor jong én oud”.

De dienst op Eerste Kerstdag begint om 10.00 uur.