Kerstnachtdienst beleven in Arkel

Koepelkerk_Winter_Sneeuw[1][1]Zoals al jaren de traditie is, wordt op Kerstavond donderdag 24 december de Kerstnachtdienst gevierd.  In de Protestantse Gemeente Arkel wordt deze dienst gehouden in de Koepelkerk, een monument met een unieke uitstraling, gesitueerd op een historische plaats.

U bent van harte uitgenodigd om in deze sfeervolle en bijzondere kerk, die volledig in kerstsfeer zal zijn, de naderende kerstdagen tegemoet te zien en deze kerstdienst mee te vieren.

Als bezoeker wordt u meegenomen in deze avonddienst. Buiten ervaart u al een bijzondere sfeer; de aanlooproute naar de kerk is verlicht en bij de kerk worden klassieke Christmas Carols gezongen.

Wat vieren we met kerst? Wat is de essentie in deze onrustige wereld? Zien we het licht nog wel? De bezoeker kan voelen dat de kerst is aangebroken. Een bijzondere en waardevolle ervaring. Momenten van rust, overdenking naar het kerstevangelie uit Lukas 2, muziek, aandacht voor de kinderen die mee zijn gekomen… en u kunt ook zelf actief bijdragen door het zingen van de (klassieke) Kerstliederen.  Zo krijgt u de gelegenheid om de kerst van 2015 in een warme en oprechte sfeer te beleven. Om als alle bezoekers tezamen dit waardevolle feest van het licht ook in 2015 te overdenken en actief te vieren.

De Koepelkerk bevindt zich op het Kerkeind in Arkel. De parkeerplaats vindt u aan de Onderweg. In woord is de dienst een nachtdienst. De dienst is echter wat eerder op de avond gepland om een ieder de kans te geven de dienst te bezoeken en begint om 21.00 uur. De kerk is open vanaf 20.15. Na afloop kunt u in de sfeervolle kerk, onder genot van klassieke Christmas Carols, nabeleven en napraten. Voor passende consumpties wordt gezorgd.