Kerkdienst 22 maart gaat niet door!

Nadat afgelopen week de kerkdienst in de Koepelkerk verviel, moet ik melden, dat ook op zondag 22 maart er geen dienst zal zijn in de Koepelkerk. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen maken, dat we zeer voorzichtig moeten zijn. Het is onbevredigend om de kerkdienst niet door te laten gaan. Gelukkig zijn er landelijk genoeg alternatieven!

Op donderdag 19 maart komt de kerkenraad toch even bij elkaar om te bespreken hoe dit verder aan te pakken. Wellicht komen we tot een acceptabele oplossing. Intussen blijft de vraag om goed naar elkaar om te kijken, zoals premier Rutte ook al zei. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, ongeacht of we jong of oud zijn. Zonder elkaar letterlijk in de ogen te
kijken kunnen we wel met elkaar bellen, e-mailen of gewoon een brief of kaart sturen. Daarmee stimuleren we ook de onderlinge verbondenheid in Arkel.

Herman Meinhardt, vz. kerkenraad.