Kerkbalans 2020

Beste Kerkleden,

Zoals u in  KoepelNieuws al heeft kunnen lezen, wordt tussen 18 januari en 1 februari de actie KERKBALANS weer  gehouden.

Het thema dit jaar is: “GEEF VOOR JE KERK

In week 4 krijgt u de brief met informatie en antwoordstrook, hetzij in de gewone brievenbus, hetzij als e-mailbericht.

Wilt u de antwoordstrook, net als voorgaande jaren, inleveren in de bus in de Koepelkerk of op het Raadhuisplein bij Arkel Wonen (maandag en dinsdag gesloten) óf, en dat is nieuw, reageert u per e-mail met een ingevulde antwoordstrook. Die kan dan gewoon naar ledenadmin@koepelkerkarkel.nl We hopen ook dit jaar weer op uw inbreng en rekenen op een mooi resultaat!

Klik hier voor de speciale folder!