ANBI

ANBI-300x238

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan instellingen met een ANBI-status zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

ANBI Protestantse Gemeente Arkel,
KLIK HIER

ANBI Diaconie Protestantse Gemeente Arkel,
KLIK HIER