Hulpverleners Syrië vragen Kerk in Actie extra hulp

Kerk in actieHonderdduizenden mensen in Syrië moeten vluchten voor het toenemende geweld. Enkele miljoenen vluchtelingen komen in kampen in het buitenland terecht en maar liefst vier miljoen mensen worden opgevangen bij familie of bekenden in Syrië zelf. Als dat niet lukt, zoeken ze onderdak in scholen en openbare gebouwen die daar niet op zijn ingericht. Nu de temperatuur ’s nacht tot onder het vriespunt daalt, hebben deze mensen dringend behoefte aan dekens, matrassen, beddengoed, winterkleding en oliekachels. Ook is er behoefte aan voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen. Sinds maart 2012 jaar bood het Grieks Orthodoxe Patriarchaat al hulp aan zeker 40.000 slachtoffers in Damascus, Homs, Tartous, Swaid, Al Hasakeh en Aleppo. Via het kerkelijke netwerk heeft het patriarchaat overal in het land mogelijkheden om hulp te bieden.

Wereldwijd brachten kerken al 2,5 miljoen euro bij elkaar voor noodhulp in en buiten Syrië. Leden van de Protestantse Kerk in Nederland brachten daarvan 120.000 euro op, geoormerkt voor de hulp in Syrië zelf. Maar er is veel meer geld nodig nu in één jaar tijd het aantal mensen in Syrië dat hulp behoeft, steeg van één naar vier miljoen. Dat is bijna één op de vijf Syriërs. Partnerorganisaties in Syrië hebben een hulpverleningsverzoek gedaan voor 5 miljoen euro. Daarmee zouden 200.000 mensen in en buiten Syrië geholpen worden. Kerk in Actie vraagt de gemeenten en particulieren om financiële steun en voorbede voor Syrië. Giften kunt u overmaken naar rekening 456 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Syrië.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *