Het nieuwe huis voor iedereen is in gebruik!

Op vrijdag 17 november is het nieuwe Huis voor Iedereen onder grote belangstelling officieel geopend. Een feestelijke middag, omdat het nieuwe bijgebouw van de Koepelkerk met veel steun van donateurs, fondsen, sponsoren en vrijwilligers is geworden tot prachtige plaats van ontmoeting en verbinding. Dat werd deze middag ook direct duidelijk.

Na ontvangst in de Koepelkerk van genodigden en belangstellenden werden mooie woorden gesproken door de voorzitters van de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Lovend, met woorden van dank aan allen die bij het hele bouwproces betrokken waren, trots op deze mijlpaal voor de Protestantse Gemeente Arkel en blij met alle aanwezigen die door hun komst de opening een extra feestelijk tintje gaven. Na het officiële moment, waarbij een ouder gemeentelid en een kind samen het lint doorknipten, was er tijdens een receptiemoment volop gelegenheid rond te kijken.

Aan het symbool van ‘open deur naar de samenleving’ werd direct inhoud gegeven met de aansluitende talentenveiling. Vooraf aangeboden persoonlijk talent en creatieve kunsten werden geveild en aan de aanwezige bieders verkocht. Workshops, koeken en taarten, etentjes, excursies, muzikale diensten, auto- en fietsonderhoud, interieuradvies en coaching, toertochten met auto of boot, verstelwerk en kunstwerken van eigen hand. De opbrengst van de veiling werd bestemd om de laatste losse eindjes van de interieurwensen te financieren. Het uitwisselen van alle talenten zal de komende maanden ongetwijfeld nog tot een aantal mooie ontmoetingen leiden.

Een duurzaam nieuw gebouw, een feestelijke opening, het is een prachtige start om samen – als Protestantse Gemeente Arkel en iedereen die zich daarbij betrokken voelt – de toekomst een nieuw gezicht te geven. Wij hebben er vertrouwen in !