Han Cos ontvangt hoogste onderscheiding Protestantse Kerk Nederland

In een volle Koepelkerk heeft Han Cos zondag 10 maart 2019 de hoogste onderscheiding van de Protestante Kerk in Nederland ontvangen voor zijn inzet gedurende een periode van 60 jaar.

Deze toegekende insigne is de onderscheiding ‘in goud met briljant’ en werd hem opgespeld door Herman Meinhardt, de voorzitter van de kerkenraad van de PKN in Arkel.

Han Cos heeft zicht tijdens deze periode van 60 jaar op velerlei gebied ingezet binnen de kerk. Van zondagschool tot voorzitter van de Stichting Vrienden van Koepelkerk,  en van ouderling, diaken en koster tot medewerker tijdens rommelmarkt en bazaar. Een veelzijdige en zeker ook veelkleurige persoonlijkheid, die volgens Noël Houweling op HANden gedragen wordt, COSter in hart en nieren is, en niet snel ‘om ’t HANd zit’. De kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters hebben dan ook COSten nog moeite gespaard om deze onderscheiding toe te kennen aan Han Cos.

Van de Kindernevendienst ontving hij ook een medaille, met de tekst ‘je bent een kanjer’, waarmee zij de mening van de voltallige gemeente verwoorden.