Geslaagde themabijeenkost over dementie

Arie Slob heeft tijdens zondag 27 oktober j.l. de thema-bijeenkomst over dementie een duidelijke presentatie gegeven over veel facetten van  de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

In zijn functie als voorlichter (en voorzitter) van Alzheimer Nederland van de afdeling Drechtstreken en Alblasserwaard weet Arie Slob goed waar hij het over heeft. Dat bleek ook wel tijdens de bijeenkomst. Hij wist de vele aanwezigen in het Huis voor Iedereen te boeien met zijn verhaal, met zijn antwoorden op de vele vragen, en met de handvatten die aangereikt werden in de omgang met mensen die lijden aan dementie. 

Een geslaagde bijeenkomst die goed paste in het thema van dit jaar, “Kerk in het dorp”.