Geschiedenis van het kerkblad

Met dank aan Cees van Andel, archivaris van de Protestantse Gemeente te
Arkel, een stukje geschiedenis over de naamgeving van het kerkblad.
In de dertiger, veertiger en begin vijftiger jaren vormde Hervormd Arkel met
Hervormd Kedichem een combinatie. In augustus 1935 besluiten beide
kerkenraden gezamenlijk een kerkblad uit te geven dat kosteloos bezorgd
zal worden bij alle gemeenteleden door catechisanten. Waarschijnlijk droeg
het kerkblad de naam “De Kerkklok”.

Op 19 februari 1951 besluit de Arkelse kerkenraad voorlopig mee te doen
met de kerkbode uitgegeven door de ring Sliedrecht/Gorinchem die door de
koster wordt bezorgd. Tot september 1952 heeft men meegedaan met deze
kerkbode.
Arkel gaat dan zelf een maandelijkse circulaire/kerkbode verspreiden. Wat
de naam van deze kerkbode is geweest, is tot op heden nog niet
achterhaald.
In 1957 koopt men een stencilmachine en gaat men de kerkbode zelf
stencilen. Jaargang 61, nr. 3 april/mei/juni 2013 pag. 16
Het oudste exemplaar van een kerkblad in ons archief stamt uit 1958 en
draagt de naam “Kerkblad der Nederlands Hervormde Gemeente Arkel”.
Begin 1960 verandert de naam in “Hervormd Arkel. Kerkblad der
Nederlands Hervormde Gemeente Arkel”.
Januari 1977 wordt de naam gewijzigd in “Hervormd Gereformeerd
Kerkblad”.
Vanaf 1983 wordt het kerkblad samen met de Rooms Katholieken
uitgegeven en verandert de naam in “Kerkblad voor Arkel. Uitgaande van de
gezamenlijke kerken”.
In 1984 wordt de naam “Kerken Kontakt” en vanaf 1986 verandert dit in
“Kerken Kontakt Arkel”.
Velen van u hebben diverse naamswijzigingen meegemaakt.
En dan ligt er vandaag een kerkblad op uw deurmat met een nieuwe naam
“KoepelNieuws”. Wellicht denkt u, waarom een nieuwe naam?
In 1996 werd in Nederland en Vlaanderen het nieuwe spellingsbesluit van
kracht. Met dit besluit verviel o.a. het begrip voorkeurspelling. Veel
woorden hadden namelijk een alternatief dat ook gebruikt mocht worden,
maar één van beide had de voorkeur. Op een paar uitzonderingen na werd
de voorkeurspelling tot de enige officieel erkende spelling verklaard:
kontakt werd contact.

Nu vormt het geen enkel probleem om de naam ‘Kerken Kontakt Arkel’ te
handhaven maar gezien het nieuwe spellingsbesluit en de opgesomde
geschiedenis van naamgeving van het kerkblad, is er voldoende aanleiding
voor een verandering.

Nieuws over de diensten in de Koepelkerk, nieuws uit de gemeente van de
Koepelkerk, nieuws over de Koepelkerk, nieuws over activiteiten in de
Koepelkerk, nieuws van de jeugd uit de Koepelkerk, nieuws van de Vrienden
van de Koepelkerk, etc. etc. kortom KoepelNieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *