Gemeenteavond 21 april!

Gemeenteavond in Rehoboth op 21 april. De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gespreksavond voor de Protestantse Gemeente van Arkel op donderdag 21 april a.s. in gebouw Rehoboth aan de Folkertsstraat. Het thema van deze avond is: ‘back to basics’. Wim Hendriks, adviseur van de PKN, zal deze avond leiden. Voor wie: alle min of meer betrokken kerkleden van de Protestantse Gemeente van Arkel. Inloop: vanaf 19.30 uur, start van de avond: 19.45 uur, afsluiting: 22.00 uur. Uiteraard wordt voor koffie en thee gezorgd. Let op: in Koepelnieuws staat deze avond aangekondigd, maar dan in de Koepelkerk. Maar dat moet echt Rehoboth zijn.