Historie

Op de plaats waar nu de Koepelkerk staat is volgens de overlevering in 641 een kapel gebouwd door Suitbertus, een medewerker van Willibrord.

Zeker is dat er in de 17e eeuw een kruiskerk stond, die in 1670 door een brand werd getroffen. Alleen het koor overleefde de brand. Het werd hersteld en weer in gebruik genomen. Een bewaard gebleven gravure, hier afgebeeld, geeft ons hiervan een duidelijk beeld.

In de notulen van de kerkvoogdij van 1845 lezen we dat het kerkje zo bouwvallig is geworden dat het niet meer verantwoord is om er kerkdiensten in te houden. De gemeente is te arm om zelf een nieuwe kerk te bouwen. Koning Willem II, de Synode en de Provinciale Staten verstrekken een subsidie.

De oude kerk wordt in 1855 afgebroken en in hetzelfde jaar wordt nog met de nieuwbouw begonnen. Een jaar later is de kerk gereed. In 1921 brandt de kerk geheel uit. Het vuur ontstaat nota bene tijdens restauratiewerkzaamheden. Mede dank zij een gift van mevrouw Muller-van Heeswijk kon de kerk weer worden herbouwd.

In 1999 werd het dak van de Koepelkerk geheel gerestaureerd, inclusief de ‘lantaarn’  boven op het dak. Ook werd het interieur en het losse meubilair vernieuwd. De kosten bedroegen fl. 500.000,00. Monumentenzorg en de provincie verstrekten subsidies tot fl. 315.000,00. De gemeenteleden en enkele kleine subsidiegevers brachten de rest bijeen.

Monumentomschrijving Rijksdienst
Achtzijdige bakstenen centraalbouw, waarvan de hoge plint onder de spitsbogige vensters en de hoekpilasters in pleister gebosseerd zijn. S-vormig gewelfd koepeldak, bekroond met achtkantig klokkentorentje van twee verdiepingen met koepel. In de noordgevel een rond venster, waaronder de ingang met omlijsting en deuren in neogotische stijl. Links naast de ingang een steen met opschrift en jaartal: 1855. Kerkgebouw hersteld na een brand in 1922. De architectuur is in hoofdzaak neoclassistisch. Inwendig een houten cassetteplafond. Orgelkas (Rijksmonument) van Vlaamse herkomst uit 1805, waarin een instrument met één manuaal en vrij pedaal uit 1976 van E. Verschueren (Tongeren).

Meer info:

Historische vereniging Arkel: http://www.arkel-rietveld.nl/

Reliwiki: http://tinyurl.com/8mmctsk