Extra diensten voor Pasen in Koepelkerk!

Muziekschool Arkel verleent medewerking. “Het Paasfeest is in de Christelijke kerken het belangrijkste feest. Daarom krijgt het ook veel aandacht in de Koepelkerk in Arkel. In de week voorafgaand aan de zondag van Pasen worden al diverse diensten gehouden als voorbereiding op het paasfeest”, aldus Herman Meinhardt, voorzitter van de kerkenraad. Hij is trots dat niet alleen de eigen predikant Anneke Lodewijk en gemeenteleden deze diensten verzorgen, maar ook leerlingen van de muziekschool in Arkel. “Veel mensen vragen zich misschien af, wat er te vieren valt bij het lijden en sterven van Jezus. Een mooi beeld hierbij is dat van de graankorrel die in de aarde valt: deze sterft, maar brengt tegelijkertijd nieuw leven voort! Dat nieuwe leven wordt herdacht in de Paasdienst zelf, waar de opstanding van Jezus wordt gevierd”, legt Meinhardt uit.

Voorafgaand aan de paasdienst op zondag 5 april zijn er verschillende diensten in de
Koepelkerk. Op donderdag 2 april wordt het laatste avondmaal herdacht en delen we het
brood dat iedereen heeft meegebracht. In deze dienst wordt ook het avondmaal gevierd.
Op vrijdag 3 april wordt vooral het lijden en sterven van Jezus herdacht met een ingetogen dienst. Een dienst zonder preek, die in stilte wordt beëindigd. Deze dienst wordt voortgezet op zaterdagavond 4 april. Dan wordt tijdens de Paaswake het nieuwe licht, de paaskaars, binnengebracht in de kerk. Een feestelijk moment, waarbij de eigen cantorij samen met de gemeenteleden zingt.

“De afsluiting van de paascyclus vinden we tenslotte op zondag 5 april. In een feestelijke
dienst wordt de opstanding van Jezus gevierd met muziek en zang en met medewerking van leerlingen van de muziekschool, MuziekLokaal Giessenlanden, in Arkel”,  vertelt Herman Meinhardt trots. “Op deze manier proberen we zo veel mogelijk mensen uit Arkel en omgeving te betrekken bij dit feest”.

Herman Meinhardt nodigt iedereen uit om één of meer van deze diensten mee te maken.

Samenvattend:

Donderdag 2 april: 19.00 uur gezamenlijke broodmaaltijd en aansluitend een korte dienst
met viering Heilig Avondmaal.

Vrijdag 3 april: 19.00 uur, dienst, die door gemeenteleden wordt verzorgd, met
medewerking van de cantorij.

Zaterdag 4 april: 22.00 uur, Paaswake, waar de cantorij ook haar medewerking verleent.

Zondag 5 april: 10.00 uur feestelijke Paasdienst met cantorij en leerlingen en docente
Willeke van Rooijen van MuziekLokaal Giessenlanden.

Koepelkerk P1110476 2x3