Diensten; Paasnacht en Eerste Paasdag

Stille Zaterdag, Paasnachtdienst, 26 maart 22.00 uur in de Koepelkerk. Deze dienst beginnen we in stilte en in het donker de grafrust van Jezus herdacht. De lichten zijn uit, waarna de Paaskaars wordt binnengedragen onder het uitroepen van de woorden ‘Licht van Christus’. Dat is het begin van Pasen. We gedenken in deze dienst, waarin we gaan van donker naar licht, onze doop als een opstaan uit het donker en mogen leven in het licht. Ook aan deze dienst werkt de cantorij mee.

Pasen, 27 maart, 10.00 uur in de Koepelkerk. Wat in de Paasnacht nog in het donker en haast voorzichtig klonk, vieren we nu voluit: de Heer is waarlijk opgestaan! Het valt op in het Paasverhaal, hoeveel beweging daar is. Discipelen rennen vol vreugde weg van het lege graf, om het goede nieuws door te vertellen. Thema van de dienst is: Ik ga! U kunt de spaardoosjes die de diakenen hebben uitgedeeld, meenemen naar de kerk. Na de dienst zullen we samen met de kinderen bosjes (potjes) bloemen/takken neerzetten op de graven als een symbool van het nieuwe leven dat we vieren! Wilt u met het oog hierop een of meer bloem of bloeiende takken meenemen naar de dienst?