Diaconie gaat waterfilterproject op Bali steunen!

Tijdens de dienst van vanochtend werd bekend gemaakt dat de diaconie van onze gemeente een waterfilterproject gaat steunen voor ‘schoon’ water op Bali. Ds. Buitenhuis, die als predikant ook in de tropen heeft gewerkt, kwam persoonlijk uitleg geven over het project.

De zendingscommissie die aan dit project verbonden is schrijft hierover op haar site:

Vanuit persoonlijke contacten voortgekomen, was er aanvankelijk op Bali al enige individuele hulpverlening. Het ging dan om de eenmalige kosten voor een medische ingreep, studie of de opstart van een bedrijfje. Geconfronteerd met het hoge sterftecijfer van vooral kinderen, door ziekten, die worden veroorzaakt door de consumptie van slecht drinkwater, besloot de zendingscommissie om daar wat aan te gaan doen. Schoon flessenwater is voor velen op Bali te kostbaar en putten slaan is vaak onmogelijk en ook onbetaalbaar. Ook is leidingwater nog veelal onbetrouwbaar en zit vol gifstoffen en bacteriën, omdat een goede vorm van waterzuivering ontbreekt. Het is een probleem, waar veel arme landen op de wereld mee te maken hebben. De commissie zocht contact met een stichting op Bali, de Yayasan Victoria Anugrah (YVA)  Deze stichting richt zich op de allerarmsten van Bali, die de grootste groep slachtoffers vormt van verontreinigd water. Samen besloten we de zaak ter hand te nemen. Er werden contacten gelegd met ideële organisaties die zich reeds elders op de wereld met waterzuivering bezighielden. Met deze kennis werd een vertaalslag naar de mogelijkheden op Bali gemaakt.

Water is van levensbelang voor ieder mens en door ‘simpele’ waterfilters kunnen veel mensen hiermee geholpen worden. Als gemeente hopen we een mooie opbrengst te behalen voor dit project. De komende tijd hoort en leest u hier meer over via de medewerkers van de diaconie, KoepelNieuws, KoepelBrief, Facebook en onze website.

IMG_9900C[ Foto: Ds. Buitenhuis vertelt over het project en het waterfiltersysteem ]