De Pastorale Raad, wie zijn we en wat doen we?

Lolo Brommeijer, Joke Cos, Roelof Marskamp, Liesbeth Meijer, Cobie Prins,
Renée van Schaik, Jan Sterk, Wil Verhaar en Anneke Lodewijk vormen
samen de ‘Pastorale Raad’, de werkgroep die zorg draagt voor het bezoekwerk in de gemeente. Deze groep vergadert ongeveer vijf keer per jaar, bespreekt het noodzakelijke werk en brengt geregeld verslag uit aan de kerkenraad. Grofweg is het bezoekwerk te onderscheiden in bezoeken en bezoekjes die we brengen op eigen initiatief, en pastoraat waar om gevraagd is. Een voorbeeld van het eerste is het bezoek aan mensen die pas in de gemeente zijn komen wonen, de ‘nieuw in gekomenen’. Meestal is om dit bezoekwerk niet gevraagd, maar gebeurt dit omdat we het als kerkelijke gemeente belangrijk vinden dat ‘nieuwe mensen’ een kennismakingsbezoekje krijgen. De andere poot is het bezoekwerk ‘op verzoek’. Iemand belt bijvoorbeeld dat hij of zij, of een familielid, ziek is, of in het ziekenhuis ligt. Of er wordt gevraagd om bezoek aan mensen die zich eenzaam voelen, of een moeilijke tijd doormaken. Mocht u met zo’n vraag rondlopen, in ieder nummer van KoepelNieuws vindt u op de laatste witte bladzijde allerlei informatie, telefoonnummers, e-mailadressen. Maar voor alle volledigheid: het telefoonnummer van Wil Verhaar is: 06 – 45 55 27 79.
Van Anneke Lodewijk: 0183 511 796.