Categoriearchief: Diensten

Zondag 14 april Kinderdienst

De Protestantse Gemeente in Arkel houdt op zondagmorgen 14 april, aanvang 10.00 uur, een kinderdienst. De dienst is voor alle kinderen van 0 tot 100 (en ouder)!

Met de kinderen van de nevendienst is de dienst voorbereidt. Zij helpen in deze dienst en daarom blijven de kinderen gedurende de hele dienst in de kerk. Voor de allerkleinste is er gedurende de dienst crèche. De dienst heeft al thema: “ Kostbaar”.‘Wat gaat dat allemaal kosten? En wie zal dat betalen?’, dat hoor je nogal eens zeggen. Door je vader en moeder, als je iets heeeeel graag wilt – maar dat een heleboel geld kost. Of door één van onze ministers, als iemand met een plan voor ons land komt, dat misschien te duur is om uitgevoerd te worden. Je hebt zelf vast ook iets kostbaars. Of misschien wel een schat? Iets waar je heel veel van houdt en dat voor jou heel waardevol is.

In de bijbel staan trouwens ook verhalen over schatten of kostbare dingen. In de kinderdienst van 14 april wordt één zo’n verhaal verteld. En gaan we er met elkaar iets mee doen. Natuurlijk gaan we ook samen bidden en zingen, net als in andere kerkdiensten. We hopen dat iedereen naar de dienst komt. Kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s en verder iedereen! We willen binnen in de Koepelkerk laten zien wat het thema van de dienst is. Daar kan iedereen trouwens bij helpen. Als je toevallig net nieuwe kleren hebt, willen jullie dan voor één keertje naar de kerk komen met het prijskaartje er nog aan? Het maakt niet uit of het je sokken zijn, je shirt of je jas. Het maakt ook niet uit, hoe duur of hoe goedkoop het was. Maar laat voor deze éne keer het prijskaartje zitten!

Allemaal hartelijk welkom in de kinderdienst op 14 april in de Koepelkerk!

Diensten in de Stille Week

Donderdag 28 maart Witte Donderdag 19.00 uur. Thema: bevrijd – ruimschoots en royaal

Maaltijdviering en viering van het Heilig Avondmaal, voorganger ds Anneke Lodewijk. Wil ieder met het oog op de maaltijd een pakketje brood meenemen naar de dienst?

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag 19.00 uur

Het sterven van Jezus wordt herdacht in deze viering door gemeenteleden, onder hen de cantorij, olv Poula Bonefaas.

Zaterdag 30 maart Stille Zaterdag 21.00 uur Paasnachtviering. Thema: bevrijd – waarom vrij?

We vieren dat het Licht terugkomt, we hernieuwen onze doop. Medewerking van de cantorij o.l.v. Poula Bonefaas. Voorganger: ds Anneke Lodewijk. We beginnen deze dienst in stilte, maar in de loop van de viering komt het licht ons tegemoet… een nieuwe dag.

Zondag 31 maart Pasen 10.00 uur Paasdienst; Thema: bevrijd – geen slachtoffer meer.

Een feestelijke dienst met muzikale medewerking van Hanny De Jong (cello), Koos van Vliet (orgel). Voorganger is ds Anneke Lodewijk. Wil ieder die naar de kerk komt, een bloem meenemen? Deze zijn bestemd voor boeketjes, die we als teken van hoop na de dienst naar de graven brengen.