Categorie archieven: Archief

Berichten Archief

Nieuw project Diaconie

pkn_logo klein

Vandaag is het oude project “Jongeren in de knel” afgesloten met een bedrag van € 1.500,00. Een mooi bedrag waarvoor dank aan alle gevers!

Het nieuwe project, voor het komend jaar, zal zijn voor de stichting “Doe iets goeds” uit Albanië.

De stichting is opgericht door de familie Wesselingh, die in 2004 besloot in Albanië te gaan wonen, om daar hulp te geven aan ouderen en kinderen die zwaar onder de armoedegrens leven.

De familie geeft hulp door veiligheid, warmte, eten en educatie te bieden! Dagelijks worden er broden gebakken om aan de mensen te geven. Extra winterhulp wordt er gegeven in de vorm van stookhout, warme kleding, dekens en medicijnen. De twee dochters zijn begonnen om kinderen bijles te geven, omdat de meeste kinderen analfabeet zijn.

Zuster Theresia zal gauw in de kerk iets komen vertellen over dit bijzondere project!

Steun de stichting “Doe iets goeds” uit Albanië, alvast heel veel dank!

Gespreksavond jongere gemeenteleden!

pkn_logo kleinDe eerste keer is op zondagavond 17 februari in gebouw Rehoboth, Folkertsstraat 10.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar, om 20.00 uur beginnen we.

Wat houdt een gespreksgroep voor jongeren in? Dat hangt ook van jullie vragen of wensen af. Onderwerpen die direct raken aan het geloof of aan het gemeente-zijn, komen aan bod. Denk aan ‘de bijbel’ of ‘de doop’. Maar ook andere thema’s als verwondering, engelen, keuzes maken, werk en vrije tijd, ouders, de mooiste dag, de dood voorbij. In ieder geval is er altijd een inhoudelijke inbreng over het onderwerp, en is er ruimte voor gesprek.

Voor vragen en informatie kun je een berichtje sturen naar koepelkerk@gmail.com