Bevestiging ambtsdrager Diaconie

Wellicht hebt u in KoepelNieuws al gelezen dat Henk de Leeuw bereid is als diaken toe te treden tot de kerkenraad. We zijn blij met deze toezegging en kunnen melden dat, als er geen wettige bezwaren worden ingebracht, de bevestiging zal plaatsvinden in de Pinksterdienst op 8 juni a.s.

Aan deze dienst hoopt ook onze cantorij mee te werken.