Bericht van de Diaconie

Paasactie Lesbos, update

Paasactie Lesbos

Afgelopen weken hadden de media bijna niets anders te melden dan berichten over het Coronavirus. Heel belangrijk! Jammer alleen dat veel andere belangrijke zaken daardoor niet meer in het nieuws kwamen. We denken daarbij aan vluchtelingen. Je zal op de vlucht zijn. Waarom? Burgeroorlog, verplichte levenslange dienstplicht, honger, werkeloosheid, toekomstloosheid – wat zal het zijn? We denken aan de Rohingya in Bangladesh, de burgeroorlog in Yemen, Soedan, waar zich de grootste vluchtelingenkampen van de wereld bevinden. En natuurlijk aan Syrië en omgeving. Miljoenen Syriërs zitten in Turkije en Jordanië in kampen omdat er ‘thuis’ geen leven mogelijk is. Jezidi’s, zijn er nog over? Midden Amerika, waar mensen de armoede proberen te ontvluchten. In de kampen zit je noodgedwongen dicht op elkaar. Aan alles is tekort en de verveling is groot. En dan hebben we het nog niet over de geestesgesteldheid van deze mensen gehad. De meesten hebben ondersteuning nodig.

Als Diaconie voelen we ons hierdoor aangesproken. We kunnen voor vluchtelingen bidden en we kunnen laten zien dat we aan deze mensen denken. Dat is ook een krachtig signaal naar overheden toe om een ander beleid te laten zien. We waren al met de voorbereidingen voor een inzamelactie bezit toen we hoorden dat Céline Kamsteeg, dochter van onze eigen familie Kamsteeg in Arkel, pas weer naar Lesbos is vertrokken om hulp te bieden. Op het moment van schrijven zit ze nog in de 14 dagen quarantaine, nodig vanwege Corona. Ze doet werk vanuit de organisatie Because we carry (www.becausewecarry.nl). Een organisatie die van alles aanpakt om ondersteuning te bieden.

Als Diaconie denken we dat het goed is om te ondersteunen. Vanuit Arkel, en misschien is er in Haarlem ook wel iemand die mee wil doen.

Rondgaan met de collectezak zit er niet in. Afgelopen weken is dat ook niet gelukt. Daarom vragen we u om een gulle bijdrage per bank. Als Diaconie vinden we dit zo belangrijk dat we de opbrengst die tot eind april bij ons binnenkomt verdubbelen. Ons bankrekeningnummer is NL45 RABO 0397 2181 25 (ten name van de Diakonie Protestantse Gemeente Arkel). Wilt u vermelden dat het om de actie vluchteling of Lesbos gaat? Voor de goede orde we zijn een ANBI, giften aan de Diaconie zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Het filmpje van deze actie is te bekijken via deze link: https://koepelkerkarkel.nl/gmedia/update_video_bwc-mp4/

Project Zilt

Ook in de schaduw van allerlei gebeurtenissen hebben we ook nog ons jaarproject Zilt. We willen graag een bijdrage leveren aan het opfrissen van de inrichting van dit ‘opvanghuis’. We hebben geen kerkdiensten meer om de spaardoosjes die we hebben uitgedeeld te laten legen. Maar ’s-Middags staat er wel een vaas in de kerk waar dat kan. En het kan altijd later dit jaar. U mag het ook per bank overmaken.