Bericht van de Diaconie [ tussenstand project Rudolphstichting ]

We hebben weer een tussenstand van de opbrengst voor het project dat de Diaconie Protestantse Kerk Arkel dit jaar steunt. En we zijn heel blij dat we de duizend euro gepasseerd zijn! Een mooi resultaat voor dit moment. Maar we gaan door! Draagt u deze stichting ook een warm hart toe en wilt u een bijdrage overmaken? Dat kan, via IBAN nummer NL72INGB0000467331 t.n.v. Diaconie PKN Arkel o.v.v. Rudolphstichting.

Alvast heel hartelijk dank!

Informatie over de Rudolphstichting kunt u vinden via www.rudolphstichting.nl

Tegel diaconie project rudolphstichting 29 juni 2014