Alle berichten van Lennart

Cees van Andel ontvangt draaginsigne van goud met briljant!

Cees van Andel heeft een draaginsigne van goud met briljant opgespeld gekregen. Voor zijn inzet van meer dan 60 jaar voor de Koepelkerk.
‘De eerdere Koninklijke onderscheiding was mooi, maar bij deze onderscheiding….schieten mijn woorden te kort en zitten de tranen achter mijn ogen van dankbaarheid. Er zijn momenten geweest dat ik me zorgen maakte over het aantal kerkbezoekers. Maar in het leven gaat alles met golfbewegingen, dus zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.’ Aldus Cees van Andel

Jaarrekening 2021

Aan alle gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering van 28 april jl. is de jaarrekening 2021 van onze gemeente vastgesteld en goedgekeurd.

De ANBI-publicatie is op de website geplaatst, waarin de verkorte staat van baten en lasten is opgenomen.

De complete jaarrekening ligt t/m 7 mei voor gemeenteleden op afspraak ter inzage bij de penningmeester van het CvK. 
Voor vragen cvk@koepelkerkarkel.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

College van Kerkrentmeesters

Oproep: grote schoonmaak!

Wekelijks wordt de Koepelkerk keurig schoongemaakt door een ‘schoonmaak-koppel’ maar eens per jaar moet er toch ook een grote schoonmaak plaatsvinden. Een klus van één avond waarvoor ook mannen van harte worden uitgenodigd! 

Op deze avond worden ook de wat moeilijker bereikbare, hogere delen van de Koepelkerk schoongemaakt, worden de kastjes eens helemaal leeggeruimd en gepoetst, de kroonluchters stofvrij gemaakt, kortom wordt er schoongemaakt daar waar de wekelijkse schoonmakers niet bij kunnen of aan toe komen. 

De grote schoonmaak staat gepland op maandag 13 Juni van 19.00 uur tot max. 20.30 uur. 

Neem graag je eigen emmer en doek mee. Na afloop drinken we gezellig koffie en thee met elkaar. 

Iedereen heeft het druk,  maar vele handen maken nog steeds licht werk. Wij kunnen de Koepelkerk niet netjes houden zonder jouw hulp. Laat je even weten of wij op je kunnen rekenen, via email: janniedepijper@gmail.com of 06 – 51 04 32 46.

Wij hopen op je medewerking! Jannie de Pijper

Rommelmarkt gaat niet door!

Door de recente onzekerheden was het te kort tijd voor de organisatie en daarom gaat onze Rommelmarkt op 9 april niet door. 

De organisatie is nu aan het bekijken of medio september er wellicht toch een Rommelmarkt georganiseerd kan worden. 

Als u zin hebt om ons mee te komen helpen als vrijwilliger kunt u zich natuurlijk altijd aanmelden.