Alle berichten van Lennart

Bericht van het CVK

Aan alle gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering van 21 mei jl. is de jaarrekening 2023 van onze gemeente vastgesteld en goedgekeurd.

De ANBI-publicatie is op de website geplaatst, waarin de verkorte versie staat van baten en lasten is opgenomen.

De complete jaarrekening ligt t/m 4 junivoor gemeenteleden op afspraak ter inzage bij de penningmeester van het CvK.
Voor vragen cvk@koepelkerkarkel.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

College van Kerkrentmeesters

20 april: concert in de Koepelkerk

Op zaterdagmiddag 20 april zal in de Koepelkerk van Arkel een mooi recital worden gegeven met als titel: ‘Een reis door de Engelse liedkunst’.  Sopraan Heleen Meijer en pianist Andrew Clark zijn de reisleiders. 

De toegang is gratis, maar een gift wordt zeer op prijs gesteld.

Aanvang: 15.30 uur, kerk open om 15.00 uur. Parkeren kan op de parkeerplaats van het Arkelse kerkhof, toegang t.h.v. Onderweg 28. 

Het concert duurt ongeveer een uur en na afloop kunt u napraten met elkaar en de musici in het Huis voor Iedereen. Van harte welkom.

Paascyclus in de Koepelkerk

Van 28 tot en met 31 maart is de Paascyclus. Dit zijn vier vieringen die één geheel vormen. Het kan mooi zijn om bij alle diensten aanwezig te zijn, maar ze zijn ook goed los van elkaar te bezoeken. De lezingen zijn dit jaar uit het evangelie naar Marcus. 

Op 28 maart om 19.30 uur vieren we Witte Donderdag. We staan erbij stil dat Jezus en zijn vrienden voor het laatst bij elkaar komen en vieren de maaltijd met elkaar. Van tevoren, vanaf 18.15 uur, is er een broodmaaltijd in het Huis voor Iedereen. Neem wat broodjes mee van thuis: deze verdelen we dan onder elkaar. 

Een dag later, op vrijdag 29 maart om 19.30 uur, lezen we over het lijden en sterven van Jezus. Deze dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden. De cantorij verleent ook medewerking aan deze viering. 

In de viering op Stille Zaterdag, 30 maart om 21.00 uur, is er aandacht voor het licht dat doorbreekt. Het is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: de duisternis heeft het licht er niet onder gekregen. De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht. Daarbij is er dit jaar de mogelijkheid om op een tastbare, concrete manier bezig te zijn met de doop: de eigen doop herinneren of stilstaan bij het verlangen naar de doop. Naast de doopgedachtenis kun je ook een zegen krijgen. 

Tenslotte is er de viering op Paasochtend, 31 maart om 10.00 uur: de afsluiting van de Paascyclus. Opnieuw is de cantorij aanwezig. Het belooft een feestelijke dienst te worden, met ook aandacht voor de jeugd. Vrolijke liederen klinken, en er is ruimte voor ontmoeting.