Afscheid en begroeten kerkenraadsleden en medewerkers

koepelkerk logo

Tijdens de dienst van aanstaande zondag 9 februari nemen we afscheid van Agnes van der Ham (notuliste van onze vergaderingen) en Roelof Marskamp (ouderling). Beiden hebben gedurende acht jaar deze taken vervuld. Tijdens de dienst zal hier nog meer over gezegd worden. Mariska Mathilde van Vugt – Kool is bereid de taak van notuliste op zich te nemen en Anja Kool is bereid om ouderling te worden. We hopen op een feestelijke en inspirerende dienst!