Start vierde seizoen concerten in de Koepelkerk van Arkel.

Concert d.d. zondag 10 september om 15.30 uur.

Na regelmatig heen en weer mailen is het gelukt om een duo hier te krijgen dat bijzondere muziek maakt: het duo Suenyos(suenyos betekent dromen). Janine Verdonk is harpiste en zangeres, Anass Habib woont in Lyon en is zanger en bespeler van de bendir (een slaginstrument).

Beiden hebben zich gespecialiseerd in het laten horen van Sefardische muziek. Zij brengen een programma ‘Een reis langs de Middellandse zee’, waarin ze Sefardische liederen zingen en spelen. Deze muziek is afkomstig uit de bijzondere Spaanse cultuur uit de tijd, dat Joden, Moslims en Spanjaarden min of meer vreedzaam met elkaar samenleefden en gezamenlijk een bijzonder hoogstaande cultuur ontwikkelden. (tussen de 8e en 15e eeuw). Daarna werden de Joden verdreven uit Spanje en zij vestigden zich in een aantal landen rondom de Middellandse zee. Omdat zij daar in behoorlijk gesloten gemeenschappen leefden, bleven veel liederen bewaard, ook al kwamen er wel lokale invloeden bij.

Deze muziek is zelden in Nederland te horen. Wie wil, kan zich nu een uurtje onderdompelen in de oude Spaanse, Sefardische cultuur. De muziek wordt door Janine zelf mondeling toegelicht.

Dit belooft een bijzondere middag te worden! Let op: bij uitzondering is dit concert op zondag!

Zoals gebruikelijk is de toegang gratis, maar staat er wel een bus bij de uitgang om de kosten te kunnen dekken. Na afloop is er gelegenheid om in het Huis voor Iedereen (naast de kerk) elkaar en de musici te ontmoeten.

Vervolg programma van het vierde seizoen:

Zaterdag  21 oktober: Ine Masseling, Loes van Leeuwen en Herman Borra, totaaltheater.

Zaterdag 9 december: Lucia van Vugt en anderen met een adventsprogramma

Zaterdag 13 januari: Marja van Heelsum, fluit, en Tonnie Meinhardt, piano

Zaterdag 16 maart: Tonnie Meinhardt, piano, Jan Gispen, viool en Rob Gradstein, cello.

Zaterdag 20 april: Heleen Meijer, sopraan en Andrew Clark, piano.

Herman Meinhardt.

Verdieping en ontmoeting 2023-2024

Jaarlijks organiseren leden van de Protestantse Gemeente te Arkel diverse activiteiten voor iedereen die geïnteresseerd is, dus zowel voor mensen binnen als buiten onze kerkelijke en burgerlijke gemeente. Deze activiteiten worden gebundeld in het boekje ‘Verdieping en Ontmoeting’. Het doel van de activiteiten is om ons te verdiepen in levensbeschouwelijke thema’s, maar zeker ook om elkaar te ontmoeten. Ontmoeten zorgt voor verbondenheid en begrip met en voor elkaar.

In de maand juli worden de teksten weer gebundeld. Als u een activiteit wilt aanbieden en u bent nog niet benaderd om uw tekst aan te leveren, neem dan contact op met Mirte Hartman(mirtehartman@hotmail.com) of Lianne Sterk (lianne.sterk@gmail.com) , zij kijken of uw activiteit opgenomen kan worden.

Mirte Hartman en Lianne Sterk

Jaarrekening inzien

Aan alle gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering van 28 maart jl. is de jaarrekening 2022 van onze gemeente vastgesteld en goedgekeurd.

De ANBI-publicatie is op de website geplaatst, waarin de verkorte staat van baten en lasten is opgenomen.

De complete jaarrekening ligt t/m 28 april voor gemeenteleden op afspraak ter inzage bij de penningmeester van het CvK.
Voor vragen cvk@koepelkerkarkel.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

College van Kerkrentmeesters

28 april: Voorjaarsconcert. Van Mozart tot Bernstein

Ensemble Vocal Gorkum o.l.v. Siebren Zwaan, met medewerking van Mirjam Wolters, klarinet

28 April 2023, Koepelkerk Arkel Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis. Giften zijn na afloop welkom.

Dit concert is het resultaat van het tweede project van Ensemble Vocal Gorkum.
We hebben een gevarieerd programma samengesteld met werken uit het klassieke repertoire, afgewisseld met songs uit eigentijdse musicals, afgewisseld met een deel uit een klarinetconcert van Mozart door Mirjam Wolters.

Bent u er ook bij?