Cees van Andel ontvangt draaginsigne van goud met briljant!

Cees van Andel heeft een draaginsigne van goud met briljant opgespeld gekregen. Voor zijn inzet van meer dan 60 jaar voor de Koepelkerk.
‘De eerdere Koninklijke onderscheiding was mooi, maar bij deze onderscheiding….schieten mijn woorden te kort en zitten de tranen achter mijn ogen van dankbaarheid. Er zijn momenten geweest dat ik me zorgen maakte over het aantal kerkbezoekers. Maar in het leven gaat alles met golfbewegingen, dus zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.’ Aldus Cees van Andel

Jaarrekening 2021

Aan alle gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering van 28 april jl. is de jaarrekening 2021 van onze gemeente vastgesteld en goedgekeurd.

De ANBI-publicatie is op de website geplaatst, waarin de verkorte staat van baten en lasten is opgenomen.

De complete jaarrekening ligt t/m 7 mei voor gemeenteleden op afspraak ter inzage bij de penningmeester van het CvK. 
Voor vragen cvk@koepelkerkarkel.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

College van Kerkrentmeesters