Jaarrekening inzien

Aan alle gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering van 28 maart jl. is de jaarrekening 2022 van onze gemeente vastgesteld en goedgekeurd.

De ANBI-publicatie is op de website geplaatst, waarin de verkorte staat van baten en lasten is opgenomen.

De complete jaarrekening ligt t/m 28 april voor gemeenteleden op afspraak ter inzage bij de penningmeester van het CvK.
Voor vragen cvk@koepelkerkarkel.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

College van Kerkrentmeesters

28 april: Voorjaarsconcert. Van Mozart tot Bernstein

Ensemble Vocal Gorkum o.l.v. Siebren Zwaan, met medewerking van Mirjam Wolters, klarinet

28 April 2023, Koepelkerk Arkel Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis. Giften zijn na afloop welkom.

Dit concert is het resultaat van het tweede project van Ensemble Vocal Gorkum.
We hebben een gevarieerd programma samengesteld met werken uit het klassieke repertoire, afgewisseld met songs uit eigentijdse musicals, afgewisseld met een deel uit een klarinetconcert van Mozart door Mirjam Wolters.

Bent u er ook bij?

Over de Paascyclus

Van 6 tot en met 9 april is de Paascyclus: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht en Paasochtend. Zeker de eerste diensten vormen vanouds een geheel. Eigenlijk is het één lange viering. Na een gezamenlijke broodmaaltijd vieren we op Witte Donderdag de maaltijd met elkaar. Een dag later vervolgen we de lezingen, en staan we naar aanleiding van Jezus’ verhaal stil bij lijden, verdriet, los moeten laten. De cantorij verleent medewerking aan deze dienst, net als in de Paasnacht. Tijdens de Paasnachtdienst verwelkomen we het licht, in een liturgische viering. Paasochtend is tenslotte een gezinsdienst. Met elkaar, jong en oud, vieren we op feestelijke wijze dat er altijd weer toekomst is, nieuwe leven, hoop.
Voor alle diensten geldt: hartelijk welkom!

Concert 18 maart, 15.30 uur

Op 18 maart spelen Bruno Alonso (saxofoon) en Niels de Klerk (orgel en piano) werken en bewerkingen van o.a. de componisten Schubert, Händel, Bach e.a. in de mooie Koepelkerk van Arkel. Dit concert duurt ongeveer een uur en na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een consumptie met elkaar en met de musici na te praten.  De toegang van de concerten is gratis, zodat iedere muziekliefhebber kan komen genieten. Wel staat er een collectebus bij de uitgang, want behalve de zon en de wind is bijna niets echt gratis. Van harte welkom!