Actie Kerkbalans 2017

Beste gemeenteleden,

Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik u heel hartelijk danken voor uw toezeggingen aan de Actie Kerkbalans 2017. Omdat we nog niet alle reacties ontvangen hebben, kunnen we  nog geen melding maken van het totaal toegezegde bedrag. Maar hoe bijzonder is het dat ruim 90 toezeggers aan de oproep gehoor hebben gegeven hun bijdrage te verhogen. Dat is een grote steun in de rug voor de toekomst van onze kerk!

Uiteraard ook dank aan allen die op andere wijze hun bijdrage hebben vastgesteld. Met elkaar kunnen we zo als Protestantse Gemeente in Arkel een plek van betekenis blijven voor allen die daar behoefte aan hebben. Iets om blij en dankbaar voor te zijn! Ook de medewerkers aan deze actie willen we bedanken voor hun inzet. Het weer was wisselend: de ene dag zat het tegen, de volgende viel het dan weer mee. We waarderen het zeer dat u ons ook dit jaar heeft geholpen met het rondbrengen en ophalen van de Actie Kerkbalans. Nogmaals allen hartelijk dank!

Nogmaals allen hartelijk dank!

Namens het college van kerkrentmeesters,
Kees Francke