3 februari Taizéviering in de Koepelkerk

ARKEL – In de Koepelkerk in Arkel vindt op 3 februari een Taizéviering plaats. In deze viering nemen zingen en stilte een belangrijke plaats in. Liederen van de oecumenische gemeenschap van Taizé staan centraal. Eenvoudige liederen die hun kracht ontlenen aan de herhaling. Er worden verder een aantal teksten uit de Bijbel gelezen en er wordt gebeden met elkaar. Dit allemaal in de traditie van Taizé.

De dienst wordt geleid door ds. J. Wolfswinkel uit Maarssen en de Cantorij van de Koepelkerk werkt mee onder leiding van Dennis Broeders. 

De oecumenische broedergemeenschap in het Franse Taizé is al een halve eeuw bekend als belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren en ook volwassenen uit heel Europa. 

Iedereen is van harte welkom in deze laagdrempelige dienst in de Koepelkerk die begint om 10.00 uur.