18 januari 10.00 uur: Taizé-dienst in de Koepelkerk van Arkel

Na de bomvolle kerstavonddienst is er op zondag 18 januari in de Koepelkerk van Arkel de jaarlijkse Taizé-dienst en deze is, om ieder de gelegenheid te geven eens zo’n dienst mee te maken, deze keer ’s morgens, gewoon om tien uur. In een Taizé-viering nemen gebed, stilte en zingen een grote plaats in. Er zijn schriftlezingen, er is ruimte om die te overdenken, er is geen preek. De liederen die in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé gedurende de dag in de gebedsdiensten worden gezongen, zijn karakteristiek. Ze zijn eenvoudig, gemakkelijk mee te zingen en kunnen (en moeten) keer op keer herhaald worden. De Koepelkerkcantorij werkt aan deze viering mee, maar het is de bedoeling dat iedere bezoeker alle liederen kan en mag meezingen. Het thema van de dienst is ‘Dorst’. Met dat thema sluiten we aan bij de Week van Gebed voor de Eenheid, die van 18 tot 25 januari wordt gehouden. Er is opvang voor de kinderen in de crèche en de kindernevendienst – deze is langer dan anders – , zodat ook ouders van jonge kinderen de gelegenheid in de gelegenheid zijn om deze dienst mee te maken. Van harte welkom!