17 februari: workshop liturgisch bloemschikken

40-dagentijd 2017

In het programmaboekje “Verdieping en ontmoeting” stond: Wordt U vaak ook zo geraakt door de prachtige liturgische bloemstukken die in de 40-dagentijd in de kerk staan? De workshop Liturgisch Bloemsch

ikken vindt zaterdag 17 februari a.s. plaats van 14.00-16.00 in de Koepelkerk. Tijdens die workshop maakt U een basisschikking, die de hele 40-dagentijd en Pasen gebruikt kan worden. U betaalt een bijdrage in de materiaalkosten.

Opgeven kan via renee.v.schaik@gmail.com of telefoon 0183561185, tot 10 februari. a.s.
Karin Boudestein, Lolo Brommeijer en Renée van Schaik.